Ֆարմա Էքսպոն հիանալի հնարավորություն է առողջախահության և դեղարարության ոլորտի ներկայացուցիչների հանդիպման և մասնագիտական քննարկումների համար