Ֆարմա Էքսպոյի այցելու բժիշկները հետաքրքրություն են ցուցաբերում բոլոր տաղավարների և ընկերությունների նկատմամբ