Ֆարմա էքսպոյի ընթացքում հատկապես հայրենական դեղամիջոցներով էին հետաքրքրված ԱՊՀ երկրներից ժամանած հյուրերը